Velkomen. Trykk her for å logge inn, eller her for å registrere deg som ny brukar (gratis)

Nynorsk | Bokmål

24.07.2021

 
   

Vilkår for bruk av www.minkokebok.net  • Alt innhold på www.minkokebok.net er beskytta av åndsverkslova. Ved å publisere oppskrifter på denne sida (gjeld ikke private oppskrifter), gir du likevel andre retten til å bruke dei privat. Publikasjon av materiale frå denne sida er imidlertid ikkje tillete utan godkjenning frå forfattar. Gjengiving av materiale frå denne sida er tillete dersom føremålet ikkje er profitt og dersom det vert referert til denne sida som kjelde.


  • Samstundes skal du sjølv passe på å ikkje bryte åndsverkslova ved lagring av nye oppskrifter. Om du henter inspirasjon frå andre kilder, skriv gjerne ein referanse til desse i teksten. Det er ikkje tillete å inkludere lenkjer til nettsider som inneheld pornografisk, valdelig eller anna upassande materiale. Sjå imidlartid punkt nedanfor i forhold til html-tags.


  • Føremålet med denne siden er å dele matoppskrifter. Oppskriftene skal være saklige (f.eks. vil avskrift fra grandiosapakken ikkje oppfylle dette kriteriet). Sida skal ikkje brukast til andre føremål, som til dømes markedsføring.


  • Ein person har berre lov til å registrere ein bruker. Dersom same person oppretter fleire brukerar, vil desse bli sletta(eventuelle oppskrifter vert overført til den første brukaren som vedkomande har registrert).


  • Bruk av HTML-tags ved registrering av oppskrifter/kommentarar og liknande er ikkje tillete.


  • Bruk vanlig nettsideskikk. Grovt språk (omfatter mellom anna banning), truslar, sjikanering og liknande er ikkje tillete. Upassande bilete til oppskriftane vil ikkje bli akseptert. Dette omfattar bilete som ikkje har samanheng med oppskrifta, samt støtende og/eller pornografisk materiale. Ved opplasting av bilete skal ein óg passe på å ikkje bryte åndsverkslova.


Ved brudd på eit eller flere av punkta ovanfor, vil ein få ei advarsel og ein risikerar å verte utestengt over lengre tid. Me føreheld oss retten til å slette materiale som bryt reglene nevnt ovanfor (kopierte oppskrifter/bilete frå andre sider, spam etc.). Ved å bli brukar på MinKokebok.net forplikter ein seg til å alltid overholde dette reglementet, samt eventuelle oppdateringer i dette.

På førehand, takk
MinKokebok.net
www.minkokebok.net

   

         
   

Copyright © 2007 MinKokebok.net. All rights reserved. Vilkår for bruk.

Sida fungerer best med Mozilla Firefox